Tagok


A KJFA szervezetének első elnökségébe 2016. április 29.-én megválasztott alumni tagok

 

Halász Gábor 2009-ben végzett gazdálkodás-kommunikáció szakon. Jelenleg Zalában és Budapesten lakik, ingázik. A főiskola előtt színművész oklevelet szerzett, játszott a Szegedi Nemzeti Színházban, Budapesten több színházban, valamint a tatabányai Jászai Mari Színházban. Alapító főszereplője volt az RTL Klub 1998-ban induló napi sorozatának, majd 2003-ban átszerződött a TV2-höz, ahol reggeli élő műsort vezetett. 2006-tól a Zala megyei Kiskutas község polgármestere. 2009 óta a Helikon Rádió tartalomért felelős igazgatója.

 

Áts Anna 2006-ban végzett angol-kommunikáció szakon, Székesfehérváron. Tagja volt a Kodolányisok Világa szerkesztőségének, a színjátszó körnek, illetve a Vörösmarty rádióban is vezetett műsort. A Főiskola elvégzése után Prágában és Barcelonában különböző multinacionális cégeknél csapatvezetéssel foglalkozott. Fél éve tért haza, és szeretne az itthoni életében minél több értéket teremteni, ezért tartja fontosnak azt is, hogy színvonalas közösségekhez csatlakozzon, és aktívan részt is vegyen az életükben.

 

Nagy Artúr Nemzetközi tanulmányok alapszakon végzett. Jelenleg mesterképzésen folytatja tanulmányait a Kodolányi János Főiskolán. Budapesten él. Az alumnit egy jó kezdeményezésnek tartja, nagy lehetőségek rejlenek benne, amelyek öregbíthetik a főiskola jó hírnevét. Tapasztalatból tudja, hogy a tandíj befizetése sajnos sok mindenkinek nehézségeket okoz, viszont korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre ösztöndíjak terén. Egyik fő feladatának látja ennek a helyzetnek a megváltoztatását, különböző források beszerzését annak érdekében, hogy minél több hallgatón tudjunk segíteni és sok új elégedett diákot tudjunk idevonzani. Ami az „öregdiákokat” illeti, szeretne egy aktív kapcsolatot kialakítani az iskola és a volt hallgatók között, ahol kölcsönösen beszámolnának tapasztalataikról, jó hangulatú rendezvények keretein belül, és segítséget nyújthatnának egymásnak az eredményes jövőért.

 

A KJFA tanácsadó testületébe 2016. április 29.-én megválasztott alumni tagok

 

Ladányi Boglárka 2014-ben végzett Szociális munkás alapszakon, 2015-ben pedig Személyügyi szakember szakon diplomát. (Ezt megelőzően 1993-ban az ELTE BTK Történelem szakát, majd 2006-ban a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástanár szakát abszolválta.) Négy gyermeke van. Dolgozott az ELTE BTK Dékáni hivatalában, az ELTE Tanári Klubjában, a Magyarországi Református Egyház Zsinati levéltárában, a Tiszta Forrás Alapítvány Éjjeli menedékhelyén és Nappali melegedőjében. 2014 óta autista fiával van otthon. Elmondása szerint az „Alma mater”-hez (tápláló anya) való viszony intim, személyes és mégis csak közösségben teljesedhet ki. A Kodó, a szakmai érdemeken túl, azt a nagyon fontos értéket hordozza, hogy családias légkörű. S ebben a „családban” oktató, diák, s az őket segítő személyzet jól érezheti magát. Az ember, az igazi örömeit kizárólag az emberi kapcsolataiban tudja megélni. Ezt segítheti és segíteni is fogja az „Alumni” közössége.

 

Oláh-Papp Szilvia 2009-ben végzett művelődésszervező-kommunikáció szakon. Budapesten él. Jelenleg több dologgal is foglalkozik: a BME Építészmérnöki karán dolgozik ügyvivő szakértőként – gazdasági és tanulmányi ügyeket intéz. Emellett life- és business coach és párkapcsolati mediátor, egy kommunikációs és stressz problémákkal foglalkozó tréningcég beindításán dolgozik. Elképzelése szerint az alumni lehetőséget nyújtana arra, hogy az emberek megismerkedjenek egymás szakmáival, akár workshopok formájában is. Kapcsolattartására, kapcsolatépítésére szolgálhatna. Be lehetne mutatni irányvonalakat, hogy hogyan lehet boldogulni a végzés után. Fontosnak tartja, hogy nem csak a médiában szereplő sikeres embereket mutassuk be példának, hanem az átlag embereket is, ők is kapjanak lehetőséget.

 

Somlóiné Wald Mónika 2015-ben végzett Pedagógia szakon. Budapesten él. Jelenleg egy XXIII. kerületi általános iskolában dolgozik pedagógiai asszisztensként. Egyik gyermekjogokról írt dolgozata után az Unicefben vállalt önkéntes munkát. A tanárokkal való kommunikációban meghatározó számára a bizalom és együttműködés. Fontos célkitűzése a lemaradó gyerekek tanórákon történő segítése. Világnézetének alapja a kommunikáció és együttműködés, a csapatépítés és értékteremtés. A KJF Alumnival kapcsolatos tevékenység lehetőségét olyan kihívásnak tartja, amelyben össze lehet, sőt célja szerint össze kell kovácsolni közösségeket. Ennek eredményessége véleménye szerint a mindenkori elnökségi tagok együttműködési szándékán és képességén múlik, valamint azon a rugalmasságon, mellyel az elnökségi tagok figyelembe tudják venni, hogy a főiskola egykori és jelenlegi tagjai közötti együttműködés milyen közös határvonalak mentén valósíthatók meg.

 

Pál Zsuzsanna 2013-ban végzett Nemzetközi tanulmányok szakon, távoktatás tagozaton. Jelenleg elemzőként dolgozik a székesfehérvári IBM-ben. Annak ellenére, hogy távoktatás tagozatra járt és a 30-as korosztályba tartozik, aktívan részt vett a főiskola életében. 2010 és 2012 között Erasmus ösztöndíjjal tanult a törökországi Yildiz Egyetemen két félévet, majd a szakmai gyakorlatát is egy török cégnél töltötte el. Eközben részt vett az intézményi TDK konferencián is, ahol a társadalomtudományi és andragógia szekcióban I. helyezést ért el. Elmondása alapján nagyon sokat köszönhet a főiskolán és a Törökországban eltöltött éveknek, szeretne minden jelenlegi távoktatásos és levelezős hallgatót is arra bátorítani, ha teheti, vegyen részt a főiskola szociális és tudományos életében is.

 

Kondorné Kovács Irén Minőségfejlesztés tanár MA szakon végzett. Tanító, tanár, közel harminc éve van a pedagógus pályán. Jelenleg egy 12 évfolyamos iskola minden tagozatán tanít, melyből adódóan látja a diákok honnan hová fejlődésének folyamatát. Ezen tapasztalat inspirálta arra, hogy a napi gyakorlat tudatosabbá, tervezettebbé tételéhez szükséges ismereteket keresse, kutassa, s így jelentkezett a képzésre is, ahol elmondása szerint jó emberekkel, elhivatott pedagógusokkal találkozott, akikkel sokat tanultak egymástól. További tapasztalatszerzésre, emberek megismerésére van lehetősége a szakértői munkái során, amelynek keretében sok pedagógus, sok intézmény életébe van szerencséje betekintést nyerni. Úgy gondolja, hogy minden tevékenység egyszerű képlete: „Jót, s jól…” (Kazinczy). Az Alumni lényegét az egymásra figyelésben, egymás segítésében, s egy értéket képviselő közösséghez tartozás érzésének alakításában, megerősítésében látja.

 

Kaiser Károlyné 2016-ban végzett Gazdálkodási és menedzsment szakon. Agárdon él, mérlegképes könyvelő. A KJFA szervezet létrejöttével egy új lehetőség nyílik arra, hogy az öregdiákok a jövőben is kapcsolatot tarthassanak egymással és tanáraikkal. A szervezet jövőképét elsősorban abban látja, hogy az alumnim közösség minél szélesebb körű kiépítésével, a főiskolán végzettekkel kialalkított kapcsolatfelvételekbő profitálni lehet. A vállalati kapcsolatok bővülése lehetőséget teremt a egyrészt a szervezet számára nyújtott támogatások növeléséhez, másrészt a végzős diákok elhelyezkedését növeli. A fő cél egy magasan elismert üzleti érdekképviselet felállítása és fenntartása, a főiskola jelenlegi és végzett hallgatóinak szoros összefogásával.

 

Horváth Dávid 2010-ben végzett előadóművészet-jazzgitár szakon. Székesfehérváron él és alkot. Jelenlegi legfontosabb munkái: - Zenetanár, - Sub Bass Monster band, gitáros - Balássy Betty és Varga Feri, zeneszerző, hangszerelő Elmondása szerint igazi megtiszteltetésnek érezte, hogy az intézmény falai között a legkiválóbb szakemberektől tanulhatott, a máshonnan be nem szerezhető ismeretek, az itt szövődött baráti és szakmai kapcsolatok a mai napig részei művészi sikereinek. A KJF Alumni elnökségi tagságába pontosan azért jelentkezett, hogy ebbéli munkájával mások számára is kézzelfoghatóvá tehesse az élményt, ami összeköt mindannyiunkat, akik ebben az intézményben tanulhattunk s talán művészként sikerül más oldalról is megközelítenie az öregdiák mozgalom egyes aspektusait, amivel hasznára lehet a közösség munkájának.

 

 


Elérhetőség